top of page

Jazzens Venner, generalforsamling 12. august 2021, referat:

 

 

 1. Valg af dirigent: Jørn-Ulrik Vejlby

 2. Valg af stemmetæller: Ole Kirch Jørgensen

 3. Valg af referent: Kurt Helge Andersen

 4. Bestyrelsens beretning:  Formanden betegnede corona-perioden som ”op ad bakke”, men at foreningen dette til trods har opnået et pænt økonomisk resultat. Foreningen har overtaget barsalget. Det har givet mere arbejde, men til gengæld et dækningsbidrag fra 1/1 til 10/8 2021 på 3043 kr.

Vi kæmper med svigtende publikumstal pga af restriktionerne. Frokostjazz har betydet, at vi har set nye ansigter og kan håbe, at de dukker op igen senere. Ved frokostjazz har vi haft frivilligt hjælp hver gang af Laila og Martin, som skal have tak for deres indsats.

Om manglen på sponsorer kunne formanden fortælle, at han har sendt mail til alle, men stort set ikke fået retursvar.

Beretningen blev taget til efterretning.

 1. Fremlæggelse af årsregnskab             

Ole Kirch Jørgensen gennemgik regnskabet som viste et underskud på kr. 18.369. Foreningen råder over aktiver på kr. 157.512.

Regnskabet blev taget til efterretning

 1. Fremlæggelse af budget 2021: Der budgetteres med en omsætning på kr. 183.970 og et overskud på kr. 1420

Blev taget til efterretning

 1. Indkomne forslag med forslag fremsat af bestyrelsen om navneforandring til Jazz Randers blev     

vedtaget og indskrives i vedtægterne.

 1. Fastsættelse af kontingent: uændret kontingent på kr. 100 pr kalenderår blev vedtaget

 2. Valg af 3-6 bestyrelsesmedlemmer: Ole Kirch Jørgensen valgtes for ét år. Christian Borg og Kurt Helge Andersen valgtes for to år. Bjarne Jørgensen nyvalgtes for to år. Bestyrelsen består desuden af Jacob Venndt.

 3. Valg af suppleanter: Bent Agger blev valgt.

 4. Valg af revisor: Jørn-Ulrik Vejlby blev valgt, og generalforsamlingen accepterede, at der kan afgives en revisionserklæring om ”Udvidet gennemgang” af regnskabet.

 5. Eventuelt: Mange drøftelser. Ingen beslutninger. Bjarne Jørgensen foreslog, at foreningen laver 1-2 ”sats”-koncerter om året, hvor der kan afprøves nye genrer. Forslaget drøftes på først kommende bestyrelsesmøde. Foreningen har 45 medlemmer, der har betalt årskontingent.

Bestyrelsen konstituerer sig ved først givne lejlighed.

bottom of page