Søg
  • Jazzens Venner Randers

Indkaldelse til generalforsamling

Opdateret: juli 13

Kære Jazzvenner


Jazzens Venner Randers indkalder hermed til ordinær generalforsamling


Torsdag 12. august 2021 kl. 19.00 i foreningens mødelokale på Underværket (1. sal).


Der vil principielt være adgang for alle interesserede. Hvis antallet af deltagere skulle overstige det tilladte, så vil medlemmer med betalt kontingent have førsteret. Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret ved generalforsamlingen.


Generalforsamlingen vil blive afviklet efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af referent

4. Bestyrelsens beretning ved formanden

5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

6. Fremlæggelse af årsbudget til orientering

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent til ikrafttrædelse fra næstfølgende kalenderår

9. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, der på skift vælges for to år ad gangen

10.Valg af 2 suppleanter, der i rækkefølge kan indgå i bestyrelse i tilfælde af varigt frafald

11.Valg af revisor

12.Eventuelt


Har du forslag til punkt 7, så skal dette sendes på mail til formanden – borg5600@gmail.com – senest otte dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag vil blive optaget på den endelige dagsorden, der udsendes syv dage før generalforsamlingen sammen med det afsluttede årsregnskab.


Jazzens Venner Randers vil have behov for at udvide sit antal af bestyrelsesmedlemmer, som p.t. er på kun fire – og/eller nedsatte en arbejdsgruppe, som kan medvirke til afvikling af koncerter (specielt frokostjazz).


Vi håber på god deltagelse og ser frem til kritik og nye forslag til foreningens virke.


Næste koncert er lørdag 7. august kl. 12.00 på Underværket med Nosey Joe & The Gigoloes.


På vegne af Jazzens Venner

Kurt Helge, sekretær og næstformand

6 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle